چاپ پلات لمینت

چاپ پلات

چاپ پلات لمینت در سایز های مختلف، با کیفیت عالی

ساختار چاپ پلات لمینت نیز همچون پرینتر قابلیت تایین کیفیت سفارشات چاپی می باشد

لمینت نیز موجب می شود تا کار شما اولاً مقاومت بیشتری نسبت به عوامل محیطی پیدا کند

و همچنین جلا و براقیت بسیار زیادی  به کار شما می دهد

پلاتر هم همانند سایر دستگاه های چاپ دیجیتال دارای هد هایی هست که بوسیله آن رنگ را بر روی انواع گوناگون

کاغذ انتقال می دهد.نحوه کار بدینگونه است که فایل طراحی به وسیله کامپیوتر به ریز پردازنده دستگاه پلاتر انتقال

پیدا می کند و رنگ از مخازن مخصوص به وسیله هد ها بر روی کاغذ انتقال پیدا می کند.در انتها جهت جلوگیری از

رنگ پریدگی در مقابل نور آفتاب و همچنین استحکام بخشیدن به پلات بر روی آن لمینت مات و یا براق کشیده میشود.

گفتنی است که برخی بر این باورند که کیفیت چاپ افست و پلات در یک حد هستند ولی چنین نیست و نمی توان کیفیت

آن را با چاپ افست مقایسه نمود.ولی می توان پس از گرفتن پلات آن را به عنوان نمونه رنگ در هنگام چاپ افست

استفاده نمود و با ست کردن دستگاه بر روی رنگ پلات رنگی نزدیک به آن چاپ نمود